Stowarzyszenie Arka Nadziei

Wsparcie osób bezdomnych poprzez remont i adaptację budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: 01.02.2017 - 30.04.2019

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców województwa świętokrzyskiego do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie pomocy w  wychodzeniu z bezdomności poprzez oddanie do użytku 1 wyremontowanego obiektu, w którym mieścić się będzie 7 mieszkań chronionych służących usamodzielnianiu się 21 osób. Projekt przyczyni się do wzrostu dobrobytu społecznego (włączenie społeczne osób bezdomnych) oraz zachowanie harmonijnego stosunku do środowiska naturalnego (jak najmniejsza ingerencja w środowisko podczas remontu obiektu). Obiekty będą dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.