Rekrutacja do projektu Nauka - moim oknem na świat

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 

„Nauka - moim oknem na świat”

 

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 01.08.2018 do 31.08.2018

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Śniadce Drugiej

 

Projekt realizowany w ramach RSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

 

Projekt skierowany do 25 uczniów szkoły (14 kobiet i 11 mężczyzn)

 

 Okres realizacji projektu 08.2018-06.2019

W ramach projektu przewidziane są:

  • zajęcia dydaktyczno - wyrównujące z matematyki
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównujące z przyrody
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównujące z języka angielskiego
  • zajęcia rozwijające umiejętności z matematyki
  • zajęcia rozwijające umiejętności z przyrody
  • zajęcia doradztwa edukacyjno - zawodowego

oraz dla 2 nauczycieli:

  • kurs " Technologie informacyjno -komunikacyjne"
  • kurs " Multimedia w dydaktyce"