08.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Remont i adaptacja budynku zdegradowanego na mieszkania chronione w miejscowości Chałupki"

 

Zamówienie publiczne dotyczące projektu " Remont i adaptacja budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione"

 

Ogłoszenie zamówienia można również znaleźć na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniżej podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094701

Pliki do pobrania