SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH W CHAŁUPKACH

 

 Od początku powstania naszego Stowarzyszenia tj, od 2006r prowadzimy  Schronisko dla Osób Bezdomnych w Chałupkach ( miejsca dla kobiet i mężczyzn). Ośrodek mieści się przy ulicy Wapiennikowej 2, 26-026 Morawica, tel. kont. 600445823. Chętnie odwiedzają nas przedstawiciele różnych  instytucji. Zapraszamy wszystkie chętne instytucje i osoby prywatne do współpracy. Każdy człowiek jest ważny.

Mieszkańcy poza schronieniem mają zagwarantowane wyżywienie. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Osoby bezdomne tworzą grupy wsparcia i pomagają sobie nawzajem w przełamywaniu trudności. W Schronisku w Chałupkach osoby nie tylko mieszkają i mają zaspokojone podstawowe potrzeby egzystencjonalne, ale również pracują, rozwijają się, odbudowują swoje życie we wszystkich jego aspektach: fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i duchowym. Teren jest atrakcyjny pod względem turystycznym, rolniczym i gospodarczym. W planach jest dalsze jego zagospodarowywanie z uwzględnieniem aspektów integracji społecznej i pomocy osobom najuboższym i wykluczonym społecznie.
Nasi podopieczni opiekują się bezdomnymi zwierzętami - końmi, kozami i osiołkiem, które z różnych przyczyn nie mogły znaleźć swojego domu. Zwierzęta mają zapewniony dom, ciepło i miłość!!!
 
 Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku   -  Chałupki