Szkoła Podstawowa z odziałem przedszkolnym w Śniadce Drugiej

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

Termin realizacji: 01.08.2017 - 31.07.2018

Stowarzyszenie Arka Nadziei, wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Śniadka, realizuje projekt " Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Śniadce Drugiej" w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, poddziałanie 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost edukacji przedszkolnej.

Projekt skierowany jest do 25 dzieci, zamieszkujących gminę i miejscowość Bodzentyn woj. świętokrzyskim które objęte zostały wychowaniem przedszkolnym dziki wygenerowaniu dziesięciu miejsc w SP. z oddziałem przedszkolnym w Śniadce Drugiej. Dziki realizacji projektu zwiększył się dostęp dzieci w wieku przedszkolnym do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej a w rezultacie umożliwił im łatwiejsze odnalezienie się w dalszym etapie edukacji.