Pokonać bezdomność.Program pomocy osobom bezdomnym

   

 
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018

 

"Pokonać bezdomność.Program pomocy osobom bezdomnym"

 

Termin realizacji: 14.05.2018 - 31.12.2018

 

Projekt jest skierowany do placówki świadczącej usługi dla osób bezdomnych - Filii Schroniska dla Osób Bezdomnych w Dębskiej Woli.

Celem projektu jest poprawienie funkcjonalności i dostosowanie Filii Schroniska do obowiązujących standardów poprzez przeprowadzenie prac remontowych, adaptacji pomieszczeń oraz zakupu nowego wyposażenia w celu podniesienia istniejącego standardu. W ramach projektu do prac remontowych i adaptacyjnych zostaną zaangażowani bezdomni przebywający w Schronisku.Celem będzie ich zaktywizowanie i stworzenie im możliwości nabycia umiejętności zawodowych.

Odbiorcą realizowanego zadania będzie 20 osób bezdomnych, zamieszkujących w Filii Schroniska dla Bezdomnych w Dębskiej Woli.