Rekrutacja do projektu Aktywna integracja zawodowa młodzieży z MOW w Rembowie

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 

 

„Aktywna Integracja zawodowa młodzieży z MOW w Rembowie”

 

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 15.07.18 do 30.09.2018

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie

 

Projekt realizowany w ramach  Osi Priorytetowej Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działania 09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

 

Projekt skierowany do 26 wychowanków MOW

 (26 mężczyzn)

 

Okres realizacji projektu 07.2018-06.2019

 

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w postaci:

- Kurs kwalifikacyjny „Kompetencje Cyfrowe wraz z Certyfikatem ECCC”.

- Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe „ Aktywne formy poszukiwania pracy”

- Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe „Planowanie i organizacja pracy”

- opieka pracownika socjalnego

- indywidualny Coaching

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- indywidualne poradnictwo psychologiczne

- indywidualne poradnictwo prawne

- indywidualny i grupowy trening  kompetencji społecznych

- indywidualny i grupowy trening kompetencji ogólnopracowniczych