Numer sprawy: 2/09/2018/9.1 Rembów

Numer sprawy: 2/09/2018/9.1

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Usługę w zakresie realizacji kursu pn. Kompetencje Cyfrowe wraz z Certyfikatem ECCC”.

 

w celu realizacji Projektu pn. „Aktywna integracja zawodowa młodzieży z MOW w Rembowie”

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

  • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: 25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1 w terminie do dnia 09.2018r. do godziny 09.00.